00:40 +07 Thứ bảy, 16/11/2019
webstile của nguyễn Đức Tính
Thi giao thông thông minh
Phòng giáo dục đam rông
Sở Giáo dục Lâm Đồng

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Thông báo » Nhà trường

kế hoạchy tế trường học

Thứ ba - 11/10/2016 14:26
kế hoạch hoạt động công tác y tế năm học 2016-2017
    PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG                                 
           Số:      /KH-LTR                            
             
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       
                  
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                         Đạ Tông, ngày … tháng 8 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động Y tế trường học năm học 2016-2017
 
I/ Đặc điểm tình hình
1. Đặc điểm chung của trường:
- Trường THCS Liêng Trang với 667 học sinh chia làm 22 lớp, 53 CB GV CNV
- Trường học 2 ca Sáng - Chiều;
- Hơn 90% là học sinh người dân tộc.
2. Thuận lợi:
- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tới công tác y tế trường học.
- Nhà trường đã có phòng y tế riêng, có nhân viên y tế phụ trách công tác y tế tại  trường.
- Vào đầu năm học có những văn bản hướng dẫn về công tác y tế trường học cụ thể (thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng5 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học).       
3. Khó khăn:
- Do đời sống của nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên chưa quan tâm đúng mức về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng của con em.
- Phụ huynh chưa có thói quen, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kì cho con em mình.
- Hầu hết các học sinh tại trường là người dân tộc còn rụt rè trong giao tiếp nên việc tuyên truyền về sức khỏe cho các em không được thuạn lợi.
II/ Mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu:
1. Mục tiêu:
Trang bị những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế.
a. Quản lí và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ giáo viên, công nhân viên.
b. Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CBGV-CNV nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia BHYT.
c. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đầu.
d. Chủ động phối hợp với trạm y tế địa bàn để kịp thời khống chế mọi dịch bệnh có thể xẩy ra.
e.Sơ kết, tổng kết và báo cáo  kết quả công tác y tế trường học theo quy định.
2. Chỉ tiêu:
a. Tủ thuốc y tế được trang bị nhưng dụng cụ, thuốc thiết yếu cơ bản như: bông, băng, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, dầu gió, nẹp…
b. Cán bộ GV, CNV và toàn thể học sinh trong trường được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.
c. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh cá nhân học sinh. Thực hiện kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường phòng các dịch bệnh.
d. Thực hiện kịp thời các chỉ đạo của ngành y tế địa phương
e. Thực hiện sơ kết, tổng kết  và báo cáo kết quả công tác y tế đúng thời gian quy định.
III/ Kế hoạch hoạt động phòng Y tế học đường
- Để y tế học đường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho học sinh có hiệu quả, kế hoạch hoạt động y tế học đường trong năm học 2016 - 2017 phấn đấu đạt được các mục tiêu nhiệm vụ như sau:
1. Trang bị những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế:    - Tăng cường trang thiết bị cho phòng y tế.
- Bổ sung kịp thời những vật dụng thiết yếu như: bông, băng, gòn, gạc…
- Trang bị một số đồ dùng, vật dụng thiết yếu cho phòng y tế: có ít nhất 1 giường bệnh để lưu trú, tủ thuốc y tế, các loại sổ…
* Giải pháp:        
- Học hỏi, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường thực hiện tăng cường trang thiết bị, thuốc thiết yếu cho phòng y tế.
2. Quản lí và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ giáo viên, công nhân viên:
- Thực hiện kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường
- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. 
- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho tất cả học sinh.
- Thực hiện ghi chép hồ sơ, sổ sách đầy đủ.
- Tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc răng miệng cho học sinh
- Quản lý và hướng dẫn việc sử dụng các tài liệu được cấp
- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh trong trường. Tổng hợp phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị
-Tổ chức tiêm văc xin cho học sinh nữ tuổi thay đổi.
* Giải pháp:
- Phối hợp với nhân viên y tế trạm thực hiện kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho toàn trường.
- Ghi chép hồ sơ, sổ sách đầy đủ.
- Thực hiện phân loại bệnh sau khi khám chữa bệnh cho học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra nước uống của học sinh.
3. Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CB GV CNV nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia BHYT.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy định về trường học an toàn,  phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007
- Ngoài việc tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường còn tổ chức giáo dục truyền thông phòng chống một số bệnh dịch như: bệnh về răng miệng, bệnh tay – chân – miệng, một số bệnh, tật học đường,…
* Giải pháp:
- Đưa ra kế hoạch, thực hiện tuyên truyền về các bệnh, tật học đường với toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường thường gặp ở lứa tuổi học sinh.
- Phối hợp với ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm phổ biến việc tham gia BHYT bắt buộc.
- Thực hiện kịp thời các công văn của phòng y tế và phòng giáo dục.
4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đầu.
- Kiểm tra vệ sinh trường lớp hàng ngày.
- Thường xuyên kiểm tra nhà vệ sinh của học sinh, công trình nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh thân thiện với học sinh.
- Tăng cường tuyên truyền các bệnh học đường thường gặp để phòng chống kịp thời.
+ Hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân rửa tay kỹ bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
* Giải pháp:
- Phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp, giữ gìn môi trường sạch sẽ, thoáng mát.
5. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyện môn nghiệp vụ.
-  Thực hiện kịp thời các công văn, chỉ đạo của ngành: tập huấn, học hỏi, đi thực tế để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo  kết quả công tác y tế trường học:
- Thực hiện tổng hợp hồ sơ khám chữa bệnh của học sinh
- Báo cáo tổng kết cuối năm theo quy định.
IV/ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
TT Lịch hoạt động Giải pháp thực hiện Kế hoạch bổ sung
thay đổi
1 8/2016 Kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường học, lớp học.
Lập kế hoạch năm học.
Lập dự trù mua thuốc, trang thiết bị y tế năm học 2016-2017.
-
-
-
-
-
2 9/2016 Lập danh sách bảo hiểm Y tế, thu nhận thẻ bảo hiểm y tế của học sinh năm học 2016-2017.
Lập kế hoạch y tế phối hợp(Trường học – trạm y tế xã).
Liện hệ trạm y tế để khám sức khỏe ban đầu cho HS.
-
-
-
-
-
3 10/2016 Kiểm tra vệ sinh trường lớp.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh trường học, vệ sinh lớp học.
Lập danh sách học sinh nữ độ tuổi được tiêm văc xin uốn ván. thực hiện lịch tiêm vắc xin của trạm y tế.
-
-
-
-
-
4 11/2016 - Tuyên truyền cho học sinh tự bảo vệ sức khỏe trong thời điểm giao mùa thay đổi thời tiết.
- Tiến hành phân loại sức khỏe cho học sinh và quản lý, lưu hồ sơ theo dõi sức khẻ học sinh
- Tuyên truyền về tác hại của giun sán – Cấp phát thuốc tẩy giun cho học sinh.
-
-
-
-
-
5 12/2016 Tuyên truyền bệnh cúm và 1 số bệnh đường hô hấp để học sinh biết cách phòng bệnh trong thời điểm giao mùa.
Tuyên truyền về bệnh phong, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Lập dự trù mua thuốc, trang thiết bị y tế bổ sung năm học 2016-2017.
-
-
-
-
-
 
6 1,2/2017 - Tuyên truyền một số bệnh về đường tiêu hóa, cách ăn uống hợp lý trong dịp tết.
-  Lập danh sách học sinh nữ ở độ tuổi được tiêm văc xin uốn ván; thực hiện lịch tiêm vắc xin của trạm y tế xã tại trường.
-
-
-
-
-
7 3/2017 .- Giáo dục cho các em hiểu biết về tật khúc xạ mắt và các chấn thương mắt học đường. -
-
-
-
8 4/2017 -  Liên hệ trạm y tế kiểm tra sức khỏe cuối năm học cho tất cả học sinh toàn trường. -
-
-
-
9 5/2017 - Tổng kết công tác y tế học đường năm học 2016-2017:
- Rà soát lại số thuốc tồn và những dụng cụ y tế phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
- Báo cáo tổng kết cuối năm.
-
-
-
-
-
 
 
      Nơi nhận:
        -  PGD&ĐT/bc
        -  Ban CSSKTH/th
        -  Lưu VT.
         
                                          Duyệt của ban giám hiệu             Người lập kế hoạch
                                                                                                
                                                                                                  
 
 
 
                                                                                                    LÊ ĐỨC THỌ
                        
                                                                                                                                           

Tác giả bài viết: Lê Đức Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thư viện ảnh

Đông Vui Cô Ơi Tập thể thầy cô giáo trường THCS Liêng Trang Ngày vui khai trường Học sinh trong ngày hội khánh thành trường Tặng quà cho học sinh nhân ngày khai trường

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 22

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7288

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1988905

webstile của nguyễn Đức Tính
Thi giao thông thông minh
Phòng giáo dục đam rông
Sở Giáo dục Lâm Đồng

Lịch