00:55 +07 Thứ bảy, 16/11/2019
webstile của nguyễn Đức Tính
Thi giao thông thông minh
Phòng giáo dục đam rông
Sở Giáo dục Lâm Đồng

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động nhà trường

Tổng kết chi bộ trường THCS Liêng Trang

Thứ sáu - 30/01/2015 15:17
Hình ảnh Tổng kết chi bộ trường THCS Liêng Trang

Hình ảnh Tổng kết chi bộ trường THCS Liêng Trang

Sáng ngày 30/01/2015, tại trường THCS Liêng Trang đã diễn ra hội nghị tổng kết chi bộ năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lơ Mu Ha Hai - Phó bí thư Đảng ủy xã Đạ Tông. Các đồng chí đại diện tổ chức Công Đoàn, đoàn Thanh niên; Tổng phụ trách đội; Các tổ trưởng chuyên môn, quần chúng ưu tú cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ.
1. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá hoạt động của chi bộ về các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, an ninh trật tự đơn vị, công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong nhà trường, cụ thể:
1.1.  Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh:
Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự đơn vị; lãnh đạo đội ngũ và đảng viên có nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo nghị quyết của chi bộ và nhà trường đề ra.
Đã tổ chức cho đảng viên, cán bộ viên chức trong cơ quan phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; công bố công khai các hoạt động nhà trường trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo được sự đồng thuận và niềm tin của cán bộ đảng viên và học sinh trong nhà trường.
Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Trong năm không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; không có hiện tượng vi phạm tệ nạn xã hội trong học đường.
1.2. Về công tác chính trị tư tưởng:
Chi bộ đã bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, của huyện ủy và cơ quan cấp trên, triển khai kế hoạch kịp thời, đảm bảo đúng đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.
Chi bộ thường xuyên quan tâm, hướng dẫn thúc đẩy các tổ chức đoàn thể hoạt động đều đặn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức; đội ngũ cán bộ giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề nghiệp, gắn bó với địa phương trong công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục được giao; có sự giúp đỡ tận tình, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập tích cực.
1.3. Về công tác xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị xã hội:
Chi bộ đã thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn; chú trọng công tác quy hoạch nhân sự cho bộ máy hoạt động nhà trường, công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ, quy hoạch cán bộ chủ chót ở các tổ chức đoàn thể.
Chi bộ cùng với ban lãnh đạo nhà trường, BCH các đoàn thể củng cố xây dựng các quy chế làm việc; luôn chú trọng trong việc chỉnh đốn lề lối làm việc, tác phong làm việc của cán bộ viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy của cơ quan; thực hiện văn hóa công sở đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.
Chăm lo giáo dục cán bộ đoàn viên, học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn bản sắc văn hoá, bản sắc dân tộc. Chăm lo đời sống cho cán bộ đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả công tác sự nghiệp giáo dục.
1.4.   Về  công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên. Chú trọng đến công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.
Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ.
Chi bộ đã chủ động giới thiệu và giữ mối liên hệ với cấp ủy thôn buôn, nơi cán bộ đảng viên sinh hoạt, cư trú để nắm bắt tình hình. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm túc quy định nơi thôn buôn cư trú; tích cực tham gia đóng góp, xây dựng đời sống nông thôn mới ở khu dân cư.
1.5.   Về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Chi bộ đã quán triệt những chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên thực hiện: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng hiến pháp, luật pháp; trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
Mỗi cán bộ, đảng viên, đã nhận thức sâu sắc, thấm nhuần lời dạy của Bác, thấm nhuần quan điểm đường lối chỉ đạo của Đảng, đã xây dựng kế hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, thực hiện liên hệ, tự đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém qua việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. 
Hội nghị đã triển khai phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong năm 2015 với 08 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể trên lĩnh vực chính trị, chuyên môn và xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2015, cụ thể:
-  100% Đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định trong công tác. Không có đảng viên yếu kém, sa sút tinh thần ý chí chiến đấu.
-  100% cán bộ đảng viên, viên chức trong nhà trường chấp hành tốt an toàn giao thông; chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Không vi phạm pháp luật.
-  Phấn đấu đến cuối năm có 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó: có 15 % Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
-  100% cán bộ đảng viên giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 70% được xếp loại khá trở lên trong công tác.
-  100% cán bộ đảng viên giáo viên có trình độ năng lực ngoại ngữ, tin học; phấn đấu 30 % CB GV CNV biết tiếng Địa phương.
- 100% cán bộ đảng viên, giáo viên sử dụng được CNTT trong giáo dục, giảng dạy.
-  100% cán bộ đảng viên, giáo viên tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Đẩy mạnh hoạt động chuyên để về đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng giáo dục kỷ luật tích cực vào lớp học.
-   Phấn đấu tuyển sinh 100% trẻ HTCTTH vào học lớp 6.
-   Duy trì sĩ số cuối năm học 2014 – 2015 đạt: 96 %.
-   Phấn đấu thực hiện đạt chuẩn công tác PCGD THCS năm 2015.
-   Phấn đấu 80% cán bộ đoàn viên, hội viên xếp loại khá tốt trở lên, không có đoàn viên, hội viên yếu kém.
-   Phấn đấu tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên đội đạt từ vững mạnh cấp huyện trở lên. Không có tổ chức yếu kém.
-   100% các cán bộ đoàn viên, hội viên tham gia tích cực trong phong trào TD TT, VHVN và các hoạt động của nhà trường.
-   Xây dựng cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan đơn vị văn hoá năm 2015
-   Xây dựng, phát triển và sử dụng quy tắc ứng xử trong nhà trường vào công tác tập hợp đoàn kết, xây dựng kỷ cương nề nếp đạt hiệu quả.
-   Xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết. Bố trí sắp xếp đội ngũ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn đào tạo.
-   Chăm lo công tác phát triển Đảng viên; Phân công theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.
-   Phấn đấu phát triển Đảng viên mới trong năm 2015 là: 02 Đảng viên.
-  Liên hệ với cấp ủy, thôn buôn nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ CB GV CNV. 100% cán bộ đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú.
-   Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt:  Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2015.

Tác giả bài viết: Phan Văn Diễn

Nguồn tin: Trường THCS Liêng Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thư viện ảnh

Đông Vui Cô Ơi Tập thể thầy cô giáo trường THCS Liêng Trang Ngày vui khai trường Học sinh trong ngày hội khánh thành trường Tặng quà cho học sinh nhân ngày khai trường

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 29

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7295

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1988912

webstile của nguyễn Đức Tính
Thi giao thông thông minh
Phòng giáo dục đam rông
Sở Giáo dục Lâm Đồng

Lịch