16:08 EDT Thứ sáu, 10/07/2020
webstile của nguyễn Đức Tính
Thi giao thông thông minh
Phòng giáo dục đam rông
Sở Giáo dục Lâm Đồng

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động nhà trường

Nội dung đăng ký thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 13/04/2014 22:01
Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Nội dung bản đăng ký thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 của CG GV CNV trường THCS Liêng Trang
ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đạ Tông, ngày 08 tháng 04 năm 2014
 
BẢN ĐĂNG KÝ
Về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng
chuẩn mực đạo đức cá nhân theo chuyên đề năm 2014
STT Họ và tên Chức vụ Nội dung đăng ký
01 Phan Văn Diễn Hiệu trưởng - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Tự giác làm việc, tự giác nghiên cứu học tập để làm việc, tận tụy với công việc được giao; không để cấp trên nhắc nhở, phê bình.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Cần cù lao động sáng tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh, đoàn kết; Thực hiện siêng năng chăm chỉ nghiên cứu học tập; không lãng phí thời gian, không sa hoa, không tham lam; sống trung thực, khiêm tốn, tận tụy giúp đỡ mọi người; không kèn cựa, không so bì đố kỵ, không nói xấu người khác.
- Về nói đi đôi với làm: Thực hành dân chủ, đoàn kết; thực hiện tốt các công việc đã đề ra, không để dở dang; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hành động theo phương châm “Đã nói là làm”.
02 Dương Đức Thanh Phó Hiệu trưởng - Chấp hành đầy đủ mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của Ngành . Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Luôn gần gũi với đồng nghiệp tìm hiểu hoàn cảnh, tạo điều kiện giúp đỡ đồng nghiệp một cách tốt nhất.
- Áp dụng những kiến thức đã học ở trường, học qua đồng nghiệp, cùng những kinh nghiệm của bản thân để phục vụ công tác chuyên môn cho tốt, đề ra tiêu chí để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lắng nghe góp ý của đồng nghiệp để hoàn thiện hơn trong công việc.
- Chấp hành đủ thời gian làm việc, không đi trễ, về sớm, không làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ, chấp hành đúng nội qui , quy chế cơ quan. Ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện hàng ngày: sử dụng đúng, đủ dụng cụ, công cụ, phục vụ cho công tác chuyên môn. Phương pháp phấn đấu nêu gương trong gia đình, xã hội của bản thân. Luôn vận động gia đình và bà con xung quanh, chấp hành đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và ở địa phương.
03 Nguyễn Thị Mộng Trinh Phó Hiệu trưởng - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Nhận thức được trách nhiệm của bản thân, tự giác làm việc và làm việc tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Không kéo bè kéo cánh, nói tốt cho người xấu, nói xấu người tốt, gièm pha tìm cách dìm người tốt. Làm việc tận tình, không làm qua loa, lấy rồi. Không tham lam dùng của công làm việc tư. Không tranh việc dể, đùn đẩy việc khó cho đồng nghiệp. Không đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể.
- Về Nói đi đôi với làm: Thống nhất giữa suy nghĩ và hành động, không nói một đằng làm một nẻo. Nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, không xuyên tạc, không nói sai. Đề ra công việc cụ thể, thiết thực không nói chung chung.
04 Võ Thị Kim Sen Giáo viên - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm trong công việc được giao, không đùn đẩy cho tập thể, cho người khác. Trong giảng dạy, hết lòng vì học sinh thân yêu, kèm cặp phụ đạo học sinh trong lớp để giảm tối thiểu số lượng học sinh yếu, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Đấu tranh và kiên quyết phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân như: bè phái, lười biếng, tham ô, ích kỉ, quan liêu …
- Là một giáo viên luôn gương mẫu trong mọi cử chỉ tác phong để học sinh noi theo, không nói một đàng làm một nẻo.
05 Nguyễn Mộng Linh Giáo viên - Luôn luôn chấp hành và nắm vững chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt nộ quy và quy chế làm việc của nhà trường cũng như địa bàn nơi cư trú. Luôn luôn chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước tập thể.
- Thẳng thắn phê bình và tự phê bình, đặt quyền lợi của tập thể lên trên hết, không dùng ngôn ngữ ra lệnh, áp đặt lên học sinh.
- Quan tâm giúp đỡ với những học sinh gặp hoạn nạn hay có hoàn cảnh khó khăn.
06 Hoàng Thị Bích Thủy Giáo viên - Nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp. Quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.
- Đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ và trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ. Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Chống bệnh quan liêu, hình thức, không dám nói thẳng, nói thật; phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
07 Nguyễn Thu Hoài Giáo viên - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: tự giác làm việc, đi làm đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, tận tụy với nghề, hoành thành tốt các nhiệm vụ được giao không vi phạm quy chế chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp để bồi dưỡng chuyên môn,.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Thực hiện siêng năng , chăm chỉ, không tham lam, sống trung thực, khiêm tốn, không kèn cự, nói xấu người khác, không có hành động kéo bè kết đảng gây mất đoàn kết.
-Về nói đi đôi với làm: thực hiện tốt các công việc đề ra, nói được, làm được. Không hứa xuông hay bỏ dở công việc.
08 Ndu Ha Kế Giáo viên - Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao; ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.
- Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
- Cố gắng nói ít làm nhiều. Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, không qua loa đại khái chiếu lệ, trung thực, giản dị. Hết lòng, hết sức giúp đỡ nhân dân, đồng nghiệp.
09 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên - Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm, sử dụng, quản lý các trang thiết bị, tài sản công; chống tham ô lãng phí, thực hiện đúng ngày công giờ công; thực hiện tốt công tác chuyên môn, và cố gắng phấn đấu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể.
10 Liêng Jrang Ha Dim Giáo viên - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao : Bản thân là một nhà giáo thì phải: cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cấp trên giao phó ; cố gắng hoàn thành HHSS của nhà trường và tổ chuyên môn giao phó; soạn giảng theo đúng phân phối chương trình và chuẩn KTKN; không ngừng tìm tòi , nghiên cứu học hỏi để nâng cao tay nghề.
- Dù ở cương vị nào thì không được lợi dụng chức quyền để ép học sinh làm những việc không đúng với lương tâm và qui định của nhà giáo.
- Không được hứa mà không làm: đã hứa với học sinh, với đồng nghiệp thì nhất định phải làm và làm cho thật tốt.
11 Trần Thị Bích Thủy Giáo viên - Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
- Cố gắng nói ít, làm nhiều. Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ, trung thực, giản dị, không lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
12  Ha Thin Giáo viên - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao : Bản thân là một nhà giáo thì phải : cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cấp trên giao phó ; cố gắng hoàn thành HHSS của nhà trường và tổ chuyên môn giao phó; soạn giảng theo đúng phân phối chương trình và chuẩn KTKN; không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề
- Dù ở cương vị nào thì không được lợi dụng chức quyền để ép học sinh làm những việc không đúng với lương tâm và qui dịnh của nhà giáo.
- Không được hứa mà không làm : đã hứa với học sinh, với đồng nghiệp thì nhất định phải làm và làm cho thật tốt.
13  Bon Krong Ha Hai Giáo viên - Với gương vị là giáo viên sẽ luôn học tập và thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm với công việc được giao,học tập và làm theo đúng tư tưởng tấm gương của Bác là “Nói đi đôi với làm”,dù đó là công việc lớn hay nhỏ nói là phải làm được việc không làm được không nên nhận công việc phải thành thật và nói thẳng là không làm được. Việc làm được nói là phải làm theo đúng tấm gương tư tưởng của Người. 
14 Bùi Thị Thúy Huệ Giáo viên - Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan, nơi cư trú.
- Soạn giảng đầy đủ theo lịch báo giảng, phân phối chương trình. Đi làm đúng giờ, không đi muộn về sớm.
- Tôn trọng nhân dân, thương yêu giúp đỡ học trò.
- Chấp hành nghiêm chỉnh ATGT.
- Thực hiện 2 tiết CNTT và 2 tiết thao giảng/ 1 giai đoạn thi đua.
- Sống giản dị, tiết kiệm, không lãng phí.
- Đoàn kết, hòa nhã , góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp.
15  
Nguyễn Văn Thành
 
Giáo viên
- Thực hiện đúng lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” tích cực lao động học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh lười biếng, lối sống thực dụng – hưởng thụ, vị kỷ, nói đi đôi với làm.
16 Nguyễn Thị Na Giáo viên - Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của người giáo viên.Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác cũng như trong cuộc sống đời thường.
- Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tập thể, không có gia trưởng tư tưởng cục bộ, bè phái, thành kiến cá nhân trong học tập và công tác.
17 Lê Thị Hằng Giáo viên - Thực hiện tốt đường lối chính sách của pháp luật, của Đảng và nhà nước.
- Chấp hành tốt quy chế của ngành, cơ quan.
- Hoàn thành tốt công việc được giao. Phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu đề ra.
- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
18 Dương Sỹ Bình Giáo viên - Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.Qui tắc ứng xử của cơ quan đơn vị nơi cư trú.
- Chống chủ nghĩa cá nhân, đoàn kết với đồng nghiệp.Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê và tự phê. Đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, bè phái.
- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và kế hoạch đề ra.
19 Nguyễn T.Thu Hằng Giáo viên - Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc: đảm bảo lên lớp đúng giờ, không đi muộn về sớm, không cắt xén chương trình. Luôn nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của tổ.
- Giúp đỡ đồng nghiệp mới, đồng nghiệp còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy tận tình, cởi mở.
20 Hoàng T. Minh Ngọc Giáo viên
 
- Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan, nơi cư trú.
- Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội, thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp.
- Giúp đỡ đồng nghiệp mới, đồng nghiệp còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy tận tình, cởi mở.
21 Trần Thị Ngọc Hiếu Tổ trưởng - Nêu cao tinh thần trách nhiệm: Luôn gương mẫu chấp hành tốt quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường giao cho. Luôn tiên phong trong các hoạt động phong trào của nhà trường.
- Nói đi đôi với làm: Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn rõ ràng cụ thể, hướng dẫn các tổ viên để thực hiện tốt. Biết lắng nghe và sữa chữa những khuyết điểm hạn chế trong công việc. Luôn học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phối hợp với tổ viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các kế hoạch đề ra phải phù hợp với thực tế của nhà trường, của tổ.
22 Ngũ Thị Thuận Giáo viên - Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan, nơi cư trú.
- Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội, thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp. Quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
23 Nguyễn Thị Thấm Giáo viên - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao
- Học tập, nghiên cứu để nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. Tìm hiểu nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư tình cảm của học sinh mình giảng dạy.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân bằng việc không đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của tập thể. Không nể nang, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết trong tập thể. Luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh. Luôn quan tâm, giúp đỡ các em học sinh tận tình, chu đáo.
- Về nói đi đôi với làm : Luôn gương mẫu, trung thực, trong công tác, công việc hàng ngày. - Luôn cố gắng, bền bỉ và quyết tâm thực hiện công việc, mục tiêu, nhiệm vụ được giao
24 Bùi Thị Như Hoa Giáo viên - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Luôn nêu cao tinh thần tự giác, nhiệt tình, tận tụy với công việc được giao; Hoàn thành công việc có hiệu quả.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Bản thân phải luôn có tinh thần đoàn kết, tôn trọng ý kiến của tập thể, luôn nhận thức cái đúng, luôn đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ và trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ. Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Chống bệnh quan liêu, hình thức, không dám nói thẳng, nói thật; phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Về nói đi đôi với làm: Thực hiện nói ít, làm nhiều. Lời nói luôn đi đôi với hành động, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ, trung thực, giản dị, không lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
25 Nguyễn Thị Hương Giáo viên - Bản thân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao;Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Nắm vững chính sách và thực hiện tốt đường lối của Đảng; Không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
- Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
- Cố gắng nói ít, làm nhiều, có những liên quan đến vấn đề đạo đức thì không nói mà chỉ làm; Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương trước; trung thực, giản dị, không giả vờ, lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
26 Bùi Đình Đương Giáo viên - Về nêu cao tinh thần, trách nhiệm: Thực hiện nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, đảm bảo ngày công, giờ công lao động; Tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó, không để cấp trên nhắc nhở, phê bình; Thực hiện ra đề kiểm tra, chấm chữa bài đầy đủ, chính xác; Cập nhật điểm vào sổ lớp và phần mềm Vnpt-School đúng thời gian và chính xác.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Luôn đặt lợi ích của tập thể, của học sinh lên trước lợi ích của bản thân; Sống trung thực, khiêm tốn tận tụy giúp đỡ mọi người; Cần cù, lao động sáng tạo nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học; Không kèn cựa, không so bì đố kị, không nói xấu người khác.
- Về nói đi đôi với làm: Là một giáo viên luôn luôn gương mẫu trong mọi cử chỉ tác phong để học sinh noi theo, không nói một đàng làm một nẻo; Thực hiện tốt các công việc đã đề ra, không để dở dang.
27 MBon Ha Chi Giáo viên - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Tự giác, tận tụy với công việc được giao, không ngừng tự học, tự nghiên cứu để nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, công tư phân minh, không nói xấu người khác.
- Về nói đi đôi với làm: Thực hiện tốt các công việc đã đề ra trong kế hoạch, kết hợp hài hòa giữa lời nói và hành động, đã nói là làm.
28 R’ Ông Ha Tuân Giáo viên - Nói đi đôi với làm: Để thực hiện tốt nội dung trên bản thân tôi xin thực hiện những biện pháp sau: Cố gắng nói ít, làm nhiều. Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ, trung thực, giản dị, không lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
29 Chu Xuân Thái Giáo viên - Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn. Có đời sống trong sạch, lành mạnh, mẫu mực để mọi người noi theo. Sống và làm việc có nề nếp, khoa học. Chân thành, tôn trọng, giúp đỡ mọi người. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm điều lệ, quy định của tổ chức và địa phương. Chấp hành các quy định, hương ước, quy ước của các tổ chức hội, đoàn. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức và địa phương.
- Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Không ngừng phấn đấu trưởng thành tiến bộ. Tích cực học tập nâng cao tŕnh độ kiến thức mọi mặt, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.
- Rèn luyện nâng cao sức khỏe, ý chí. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
30 Nguyễn Thị Kim Loan Tổ trưởng - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Chấp hành tốt kỉ luật, giờ giấc lao động, gương mẫu không đi muộn về sớm, không vi phạm quy chế chuyên môn.
- Luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Nêu cao tinh thần phê và tự phê.
31 Đỗ Thị Hoa Giáo viên - Chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, thực hiện nghiêm túc tinh thần phê và tự phê, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu bè phái.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kế hoạch đề ra.
32 Nguyễn Thị Lợi Giáo viên - Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm của người giáo viên, luôn tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được tổ giao phó
- Thực hiện ngày công, giờ công đầy đủ.
- Luôn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, là người giáo viên mẫu mực nói đi đôi với làm để làm gương cho học sinh và nhân dân.
33 Hồ Đình Ngũ Giáo viên - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: : Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan, nơi cư trú. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt theo điều lệ Đảng, điều lệ Đoàn.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
- Về nói đi đôi với làm: Chấp hành tốt kỷ luật, giờ giấc lao động, gương mẫu, không đi muộn về sớm, không vi phạm quy chế chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp để bồi dưỡng chuyên môn.
34 Nguyễn Quỳnh Thư Giáo viên - Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác được giao, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác
- Sống chân thành khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không bè phái để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
- Cố gắng nói ít làm nhiều, lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ, trung thực, giản dị, không lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp.
- Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
35 Phan Văn Tân Giáo viên - Luôn chấp hành và nắm vững chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt nội quy quy chế làm việc của nhà trường cũng như địa bàn nơi cư trú.
- Nhận việc và chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước tập thể.
- Thẳng thắn phê bình và tự phê bình, không bao biện những hành vi sai trái, đặt quyền lợi của tập thể lên trên chủ nghĩa cá nhân, không dùng ngôn ngữ mang tính chỉ huy, áp lệnh lên học sinh
- Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, không nhận dỡ bỏ dang công việc giữa chừng, hay ỉ lại trông cậy vào người khác, nhất là nói một đường làm một nẻo.
36 Lê Thị Nguyện Giáo viên - Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc: hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong bất kì hoàn cảnh nào, thực hiện lên lớp theo thời khóa biểu, thực hiện đúng quy chế chuyên môn: không đi muộn về sớm, không cắt xén chương trình vào điểm kịp thời, đúng quy chế,…tự giác hoàn thành nhiệm vụ không để bị nhắc nhở
- Chống chủ nghĩa cá nhân: luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê phấn đấu vì lợi ích chung của trường tất cả vì học sinh thân yêu, không nói xấu người khác, không tự cao, không nhút nhát, vị nể, xu nịnh,…đấu tranh chống mọi biểu hiện chia rẽ nội bộ, bè phái, tư lợi.
- Nói đi đôi với làm: Hoàn thành nhiệm vụ theo các kế hoạch chuyên môn và kế hoạch chủ nhiệm, chăm lo cho học sinh làm gương cho học sinh noi theo, nói gì làm đó, không thất hứa với học sinh và đồng nghiệp.
37 Phạm Thị Hương Tổ Trưởng - Cố gắng phấn đấu học hỏi, trao đổi đồng nghiệp, đồng chí để nâng cao hiểu biết về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu các ý kiến góp ý của đồng nghiệp, dần khác phục những hạn chế thiếu sót của bản than để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Luôn ý tức đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, giữ gìn đoàn kết trong cơ quan đơn vị nơi, nơi cư trú.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các công việc được giao, luôn rèn luyện đạo đức trong sang , lối sống giản dị.
38 Nguyễn Thị Hoài NV Kế Toán - Bản thân luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Luôn rèn luyện đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh giản dị.
- Luôn cố gắng phấn đấu học hỏi, học tập bạn bè đồng nghiệp để nâng cao hiểu biết, để nâng cao trình độ chuyên môn nghệp vụ của bản thân, tiếp thu các ý kiến góp ý của đồng chí đồng nghiệp, dần khắc phục những hạn chế thiếu sót của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Luôn ý thức đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân, giữ gìn đoàn kết trong cơ quan đơn vị nơi cư trú.
39 Đặng Thị Trang NV Thiết Bị - Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc được giao.
- Có ý thức giữ gìn đòan kết, hợp tác với với đồng chí, đồng nghiệp. quan tâm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ và trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ, chống chi rẽ , bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Chống bệnh quan lưu hình thức, phát huy tinh thần đấu tranh phê bình vả tự phê bình để giúp đỡ nhau cúng tiến bộ.
40 Lê Đức Thọ NV Y Tế - Chấp hành tốt hiến pháp, chính sách chủ trương đường lối của Đảng Nhà Nước.
- Chấp hành tốt nội quy của ngành , cơ quan đơn vị nơi công tác.
- Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan đơn vị công tác và ngoài xã hội thương yêu đoàn kết hợp tác với đồng chí đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Đấu tranh với sự quan liêu, sai trái lệch lạc.
41 Bùi Thị Nhàn NV Thư Viện - Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao.
- Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan đơn vị và ngoài xã hội, thương yêu, đoàn kết hợp tác với đồng chí, đồng nghệp, quan tâm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đấu tranh với các biểu hiện quan liêu sai trái lệch lạc.
42 Đỗ Thừa Trí TTCM - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan, của tập thể nơi cư trú. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhà trường và công đoàn phân công.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị. Luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. Không kết bè, kết phái trong cơ quan, gây mất đoàn kết nội bộ.
- Về nói đi đôi với làm: Chấp hành tốt kỷ luật, giờ giấc lao động, gương mẫu, không đi muộn về sớm, không vi phạm quy chế chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp để bồi dưỡng chuyên môn. Luôn cân nhắc trước khi có kế hoạch thực hiện bất kể một công việc gì. Đã lên kế hoạch là phải thực hiện cho bằng được.
43 Lê Thị Kiều Thu CTCĐ - Bản thân luôn cố gắng phấn đấu học hỏi, trao đổi đồng nghiệp, đồng chí để nâng cao hiểu biết về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu các ý kiến góp ý của đồng nghiệp, dần khắc phục các hạn chế của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Luôn ý thức đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các công việc được giao, luôn rèn luyện đạo đức trong sáng, lối sống giản dị. 
44 Nguyễn Gia Min Giáo viên - Bản thân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao;Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.
- Cố gắng nói ít, làm nhiều. Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ, trung thực, giản dị, không lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
45 Nguyễn Huy Du Giáo viên - Chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành, của PGD, của đơn vị công tác. Nắm vững các quy chế, quyết định của ngành giáo dục, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, sinh hoạt. Tích cực tham gia các giai đoạn thi đua ban thi đua trường phát động.
- Thực hiện giờ giấc làm việc nghiêm túc, không đi muộn về sớm, đảm bảo giờ công, ngày công. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, có sự sáng tạo học hỏi, hoàn thành nghiêm túc các loại hồ sơ sổ sách.
- Cải tiến cách tiếp cận các đối tượng giáo dục, đổi mới trong hoạt động đánh giá, khơi dậy khả năng và sức mạnh tiềm tàng của mỗi cá nhân, tập thể giáo dục, giáo viên và học sinh.Từ đó khích lệ động viên cùng cố gắng vì mục đích chung.
46 Nông Văn Vững Giáo viên - Tích cực lao động, công tác học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi thương yêu học sinh. Không xa hoa láng phí.
- Đảm bảo ngày công giờ công, không tự ý bỏ giờ bỏ tiết, không đi muộn về sớm, đối xứ công bằng với học sinh.
- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Thẳng thắn, trung thực trong công tác, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che...
- Không ngừng học tập nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
47 Hà Văn Việt Giáo viên - Với cương vị là giáo viên bộ môn Toán, tôi luôn thể hiện tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn tận tâm trong công việc giảng dạy và giáo dục học sinh, tận tụy với nghề, thực hiện tốt theo điều lệ trường THCS.
- Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi luôn thương yêu học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, giáo dục học sinh trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.
- Luôn nêu cao tinh thần chống chủ nghĩa cá nhân, luôn sống trong sáng, giản dị, không vụ lợi cá nhân, không kết bè, kết phái gây chia rẽ; giữ gìn tinh thần đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp. Nói điều hay, làm việc tốt theo đúng chuẩn mực đạo đức, làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
48 Lương Mỹ Quỳnh Lam Giáo viên - Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: có trách nhiệm trong công việc được phân công, soạn giảng theo đúng nội dung chuẩn KTKN, PPCT của bộ môn. Có kế hoạch đề ra cho từng giai đoạn năm học. Phân bố thời gian, làm việc sáng tạo, khoa học sao cho đạt hiệu quả cao, không chủ quan làm ảnh hưởng tới nhà trường. không biết phải hỏi, tự giác nghiên cứu, học tập.
- Về chống chủ nghĩa cá nhân: không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Thẳng thắn góp ý chân thành lẫn nhau cùng tập thể tiến bộ. Bài trừ mọi loại “bệnh” chủ nghĩa cá nhân, chủ quan duy ý chí. Có tinh thần tự giác cao trong công việc.
- Về nói đi đôi với làm: là một giáo viên gương mẫu tạo lòng tin cho đồng nghiệp, cho học sinh trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống “ nói được làm được”
49 Đỗ Thị Hằng Giáo viên - Về chống chủ nghĩa cá nhân : Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí, sống trung thực, khiêm tốn, tận tụy giúp đỡ mọi người; không kèn cựa, không so bì đố kỵ, không nói xấu người khác
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm: Tự giác làm việc. Đi làm đúng giờ chấp hành tốt nội quy của cơ quan. Soạn bài đầy đủ, giảng day theo đúng chương trình học, tận tụy với công việc được giao; không để cấp trên nhắc nhở, phê bình.
- Về nói đi đôi với làm: Hành động theo phương châm “Đã nói là làm”. Làm được thì hãy hứa. Không hứa tùy tiện
50 Phan Hữu Hà Giáo viên - Tích cực lao động, công tác học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi thương yêu học sinh. Không xa hoa láng phí.
- Đảm bảo ngày công giờ công, không tự ý bỏ giờ bỏ tiết, không đi muộn về sớm, đối xứ công bằng với học sinh.
- Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan.
- Không ngừng học tập nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
51 Nguyễn Đức Tính Giáo viên - Tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường và nhà nước giao cho, bất kỳ việc đó khó hay dễ, phải làm cho đến nơi đến chốn.
- Xây dựng mục tiêu trong tuần, trong tháng và cả năm cụ thể, khi xây dựng thì phải làm bằng được các mục tiêu đó, để đạt hiệu quả giáo dục cao nhất.
52 Trần Mạnh Hùng Giáo viên - Thường xuyên soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, thường xuyên quan tâm giúp đỡ học sinh, tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy hết khả năng của bản thân. Thực hiện việc đánh giá học sinh công bằng khách quan và thực hiện theo đúng quy chế của bộ giáo dục quy định. Bản thân cố gắng thực hiện đúng quy chế của ngành, của nhà trường đề ra.
- Sống chân thành, khiêm tốn, giản dị. Cố gắng nói ít, làm nhiều, không nói mà chỉ làm; Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ.
- Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân
Trên đây là bản tổng hợp danh sách đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và thực hiện học tập theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, Chi bộ và nhà trường quyết tâm lãnh đạo và tổ chức cho cán bộ đảng
viên, giáo viên thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (b/c);
- CB GV CNV;
- Lưu CB, VT.
T/M CHI ỦY, CHI BỘ
Bí thư

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Văn Diễn

Nguồn tin: Trường THCS Liêng Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
ánh hồng - 11/05/2015 09:38
bạn xem lai tiêu đề trên van bản được đang co sai không
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thư viện ảnh

Đông Vui Cô Ơi Tập thể thầy cô giáo trường THCS Liêng Trang Ngày vui khai trường Học sinh trong ngày hội khánh thành trường Tặng quà cho học sinh nhân ngày khai trường

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 640

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7065

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2097223

webstile của nguyễn Đức Tính
Thi giao thông thông minh
Phòng giáo dục đam rông
Sở Giáo dục Lâm Đồng

Lịch